معرفیکلیه فعالیت‌های موسسه غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوع محیط‌زیست و منابع طبیعی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه مربوط به موسسه شمیم جنگل ایران فعالیت خواهد نمود.
شماره مجوز 186517 تاریخ مجوز 1397/10/10 از مرجع وزرات کشور صادر گردیده است.مدت ثبت آن از تاریخ ثبت به مدت ثبت نامحدود است. سرمایه شخصیت حقوقی: 900/000 ریال می‌باشد. دارایی اولیه موسسه اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ نه میلیون ریال می‌باشد که از سوی هیئت موسس تماما پرداخت شده است و در اختیار موسسه قرار گرفته است.
دارندگان حق امضا :
کليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاي مديرعامل و خزانه دار و در غياب خزانه دار با امضاي رئيس هيات مديره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه                         
 

 تاریخ آخرین بروزرسانی : 28 مرداد 1398 - 15:25
 کلیه حقوق متعلق به:  موسسه شمیم جنگل ایران می باشد.  |2019/1398 |