مجموعه مقالات اولین همایش ملی چشم انداز جنگل های کشور؛ تحول مدیریت(با محوریت جنگل های شمال)منتشر شد.
مجموعه مقالات اولین همایش ملی چشم انداز جنگل های کشور؛ تحول مدیریت (با محوریت جنگل های شمال) منتشر شد.

موسسه شمیم جنگل ایران به عنوان سازمانی مردم نهاد و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، به منظور بررسی شرایط موجود و ارائه راهکارها و پیشنهادهای جدید منبعث از دانش و تجربه موجود در کشور، همایش ملی «چشم انداز جنگل‌های کشور؛ تحول مدیریت» را با هدف؛ آشنایی با آخرین دستاورد­های تحقیقاتی جنگل‌های کشور، ارتقاء آگاهی­ های عمومی در مورد اهمیت جنگل ها، تحول در مدیریت جنگل ها از طریق تهیه سند پشتیبان سیاست‌گذاری راهبردی و جلب مشارکت ذینفعان (گروداران) برگزار کردند.

مجموعه مقالات این همایش به تازگی منتشر شده است. این مجموعه مقالات را  از لینک زیر دانلود کنید.

گزارش همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت؛ جلد اول

گزارش همایش ملی چشم انداز جنگلهای کشور؛ تحول مدیریت؛ جلد دوم

 
 کلمات کلیدی : همایش ملی چشم انداز جنگل های کشور_همایش ملی-جنگل های شمال 
 تاریخ ارسال خبر : یک شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۹  |    بازدیدها : 1082
 کلیه حقوق متعلق به:  موسسه شمیم جنگل ایران می باشد.  |2019/1398 |